عکاسیهنر

جوایز عکاسی طنز حیات وحش؛ منتخبان سال ۲۰۱۹

ماهی هراسان، خرس‌های شرمگین و جغدهای شوخ.

اینها از جمله منتخبان مرحله نهایی “جوایز عکاسی طنز حیات وحش” هستند؛ با نگاهی به عکس‌ها در می‌یابید که شایستگی شرکت در رقابتی با چنین نامی را دارند.

برندگان این مسابقه دو ماه دیگر معرفی می‌شوند.