دل نوشتهعمومی

لذت بردن را يادمان ندادند!

لذت بردن را یادمان ندادند!

از گرما می نالیم، از سرما می نالیم،

در جمع، از شلوغی کلافه می شویم و در خلوت، از تنهایی بغض میکنیم.

تمام هفته منتظر رسیدن روز تعطیل هستیم و در آخر هفته هم بی حوصلگی تقصیر غروب جمعه است و بس!

غافل از اینکه زندگی همان لحظاتی بود که میخواستیم بگذرند…

دل نوشتهعمومینكته ها

اینگونه خدا مراقب ماست.

هرگاه در ترافیک گیر می افتید،

آسانسوری را از دست می دهید،

فرزندتان برای بیرون رفتن دبر آماده می شود و …

عصبانی نشوید!

آرام باشید و بدانید :

اینجا همان جا و همان لحظه ایست که خدا می خواهد، شما اینجا بوده

و جای دیگری نباشید!

و اینگونه خداوند در حال مراقبت از ماست…

عمومی

سلام دنیا!

با نام و یاد پروردگار مهربان

سلام و درود
این اولین پست در وبسایت جدیده امیدوارم از مطالبی که در مورد طراحی گرافیک و مهندسی پزشکی جمع آوری میکنم تمام استفاده را ببرید.

با سپاس فراوان