پزشکیقلبمهندسی پزشکی

ورود نسل جدیدی از دریچه‌های قلب مصنوعی

محققان از ساخت نسل جدیدی از دریچه های مصنوعی قلب خبر داده اند که می تواند انسان های بیشتری را از مرگ نجات دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، انسان های بسیاری با بیماری های قلبی دست و پنجه نرم می کنند و این موضوع در حالی است که شمار مبتلایان به این بیماری به طور چشمگیری در حال افزایش است. نارسایی های قلبی که معمولا در دریچه های میترال و آئورت دیده می شود، نتیجه ای جز از کار افتادن دریچه ندارد.

پزشکیتصویربرداریفیزیک پزشکیمهندسی پزشکی

ماده حاجب در تصویربرداری پزشکی

به نام پروردگار یکتا

ماده حاجب

     از نظر لغوی به هر نوع اختلاف واضح بین دو چیز کنتراست یا تمایز گویند، مواد حاجب رادیولوژیک [(RCM)Radiologic Contrast Media ] جهت افزایش حساسیت و ویژگی تصویربرداری بکار میروند. هیچ گونه منع مطلقی برای مصرف آنها وجود ندلرد. این مواد از راه های مختلفی چون داخل وریدی [intra-venous (IV)], خوراکی, رکتال, داخل مفصلی, داخل نخاعی و داخل شریانی تچویز می شود که بنظر می رسد فراوانی استفاده از روش های مختلف به همین ترتیب کاهش یابد. با توچه به این موضوع و نیز دسترسی سریع به دارو پس از تزریق IV, بدیهی است که عوارض با شیوع, تنوع و شدت بیشتری در این شکل مورد استفاده دیده شود. بنابراین، تمرکز بیشتر مبحث روی شکل IV خواهد بود.