پزشکیقلبمهندسی پزشکی

ورود نسل جدیدی از دریچه‌های قلب مصنوعی

محققان از ساخت نسل جدیدی از دریچه های مصنوعی قلب خبر داده اند که می تواند انسان های بیشتری را از مرگ نجات دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، انسان های بسیاری با بیماری های قلبی دست و پنجه نرم می کنند و این موضوع در حالی است که شمار مبتلایان به این بیماری به طور چشمگیری در حال افزایش است. نارسایی های قلبی که معمولا در دریچه های میترال و آئورت دیده می شود، نتیجه ای جز از کار افتادن دریچه ندارد.