خدا فراتر از تصورات ماست.

دل نوشته

When you’re happy

“When you’re happy, you enjoy the music but when you’re sad, you undestand the lyrics.”

Frank Ocean

محمد حسن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *