مهندسی پزشکیهنر

هفت سین مهندسی پزشکی

به نام خالق زیبایی ها

روز عید بود که تصمیم گرفتم یه سفره هفت سین در زمبنه مهندسی پزشکی طراحی کنم که همینطور هم شد

و خیلی هم خوب پیش رفت که در نهایت توسط مجله دکتر سلام منتشر شد ( بگذریم که دوستان فراموش کردن نام طراح رو ذکر کنند ) لینک

تصمیم گرفتم این پوستر رو در اندازه اصلی اینجا قرار بدم

لینک پوستر در اندازه اصلی