دل نوشته

قهوه داغ

قهوه داغ

هیچکس رو در زندگیمون ملامت نکنیم چون آدمای خوب برامون شادی میارن و آدمای بد، تجربه!

بدترینها عبرت میشن، بهترینها خاطره!

*

هرگز تسلیم نشو!

چون معجزه ها هر روز رخ می دن! شاید فردا روز تو باشه!

*

مهم نیست کی تو رو آزرده یا خرد کرده!

مهم اینه که کی همیشه همراهت بوده و باعث شده دوباره لبخند بزنی!