دل نوشته

مانند كتاب ورق بزن...

گاهی خودت را مثل یک کتاب ورق بزن،

انتهای بعضی فکرهایت را نقطه بگذار که بدانی باید همان جا تمام شوند.

بین بعضی حرف هایت، مکث کن که بدانی باید کمی تامل کنی.

آخر بعضی رفتارهایت هم علامت تعجب و آخر بعضی عادت هایت هم علامت سوال بگذار…

تا فرصت ویرایش هست، خودت را هر چند شب یک بار ورق بزن!

دل نوشته

به دنبال او...

پرسیدم از ابر، خدا کجاست؟

سخت گریست!

از درخت گیلاس پرسیدم، شکوفه داد سپید

از کوه پرسیدم، دره ای ژرف شد عمیق

از دریا پرسیدم ، موجی عظیم برآورد

از انسان پرسیدم،

کنار جاده دنیا نگاهم کرد و گفت:

به چشم هایم نگاه کن…

دل نوشتهعمومینكته ها

اینگونه خدا مراقب ماست.

هرگاه در ترافیک گیر می افتید،

آسانسوری را از دست می دهید،

فرزندتان برای بیرون رفتن دبر آماده می شود و …

عصبانی نشوید!

آرام باشید و بدانید :

اینجا همان جا و همان لحظه ایست که خدا می خواهد، شما اینجا بوده

و جای دیگری نباشید!

و اینگونه خداوند در حال مراقبت از ماست…

دل نوشته

درخت هاي كنار جاده

برای درخت های کنار جاده
فرقی ندارد
کسی که در سفر است
می رود یا می آید
برای من اما فرق زیادی دارند
درختان مسیری که از تو دورم می کنند
و درختان مسیری که به تو نزدیکم…
(لیلا کرد بچه)

مهندسی پزشکی

به امید این که Airing به واقعیت بپیوندد!

جدیداً آپنه ی انسدادی خواب (OSA)  به وسیله ی   (CPAP)  که به طور نرمال شامل پمپی است که  کنار تخت قرار میگیرد  و هوا را از طریق لوله ای که به ماسک صورت متصل است، به اشیداخل ریه  ها وارد می کند ، مورد درمان قرار می گیرد.

خوابیدن به این شکل برای بسیاری از افراد اصلاً راحت نیست و نسبت پذیرش درمان توسط این روش بسیار پایین است.هم اکنون یک تیم از طریق سایت ایندگوگو مشغول جمع آوری هزینه برای تهیه کردن وسیله ای است که در اصل یک ماشین CPAP است که کلاً به شکل مینیاتوری در آمده و آنقدر کوچک است که به داخل بینی میچسبد.

دل نوشته

قهوه داغ

دلم نه عشق می خواهد، نه دروغ های قشنگ!

نه ادعاهای بزرگ، نه آدم های پر ادعا!

دلم یک فنجان قهوه داغ می خواهد

و یک دوست که بشود با او حرف زد و بعد پشیمان نشد…!